Mất bao lâu để nồng độ cồn trong máu trở về 0 sau khi uống rượu?

Giao hàng siêu tốc